PUNTUACIÓ EQUIPS 2022

Lliga de la Noguera 2023 - Classificació del Equips 

Perquè un equip puntuï en una prova caldrà que 4 membres de l'equip (entre els quals n'hi ha d'haver obligatòriament un de cada sexe) acabin la cursa en qualsevol de les seves modalitats, incloent-hi les caminades. Cada equip que compleixi aquest requisit, aconseguirà la suma de punts obtinguts pels 4 membres del seu equip que hagin aconseguit major puntuació en aquella prova.
La classificació final per equips vindrà determinada per la suma de punts aconseguits per cada equip en cadascuna de les 10 proves que formen part de la Lliga de la Noguera 2023
  
Classificació per equips amb 7 curses realitzades:


Lliga de la Noguera 2022 - Classificació del Equips 

Perquè un equip puntuï en una prova caldrà que 4 membres de l'equip (entre els quals n'hi ha d'haver obligatòriament un de cada sexe) acabin la cursa en qualsevol de les seves modalitats, incloent-hi les caminades. Cada equip que compleixi aquest requisit, aconseguirà la suma de punts obtinguts pels 4 membres del seu equip que hagin aconseguit major puntuació en aquella prova.
La classificació final per equips vindrà determinada per la suma de punts aconseguits per cada equip en cadascuna de les 7 proves que formen part de la Lliga de la Noguera 2022