REGLAMENT

1. Funcionament

- Per aconseguir el premi Finisher, cal haver acabat un mínim de 6 curses de la Lliga de la Noguera 2022
- Per pujar al podi final de la Lliga de la Noguera 2022, cal haver participat en un mínim de 4 curses
- Puntuen les 6 millors curses de la Lliga de la Noguera 2022.2. Puntuacions

Les puntuacions es gestionen a través d'inscripcions.cat. Cada cursa puntua diferent en funció de la distància en quilòmetres i del desnivell.

PUNTUACIÓ PER EQUIPS:

Perquè un equip puntuï en una prova caldrà que 4 membres de l'equip (entre els quals n'hi ha d'haver obligatòriament un de cada sexe) acabin la cursa en qualsevol de les seves modalitats, incloent-hi les caminades. Cada equip que compleixi aquest requisit, aconseguirà la suma de punts obtinguts pels 4 membres del seu equip que hagin aconseguit major puntuació en aquella prova.
La classificació final per equips vindrà determinada per la suma de punts aconseguits per cada equip en cadascuna de les 7 proves que formen part de la Lliga de la Noguera 2022
 PUNTUACIONS LLIGA DE LA NOGUERA 2022


Trail L'esgarrinxada -- 22 km -- 1.000 m desnivell -- 210 Puntuació màxima - 110 Puntuació mínima
Trail L'esgarrinxada -- 12 km -- 500 m desnivell -- 110  Puntuació màxima - 30 Puntuació mínima

Cursa Lo Meló – 15 km – 600 m desnivell – 135 Puntuació màxima – 35  Puntuació mínima
Caminada Lo Meló -- 10 km -- 300 m desnivell --30 Puntuació màxima -- 30 Puntuació mínima

Cursa de Les Peülles  -- 42.32 km --1.697 m desnivell -- 391.2 Puntuació màxima -- 291.2 Puntuació mínima
Cursa de Les Peülles  -- 34,82 km -- 1.094 m desnivell -- 283.9 Puntuació màxima -- 183.9 Puntuació mínima 
Caminada de Les Peülles  -- 14.57 km --346 m desnivell -- 30 Puntuació màxima -- 291.2 Puntuació mínima

Trail Lo Bunker – 22 km – 1200 m desnivell – 230 Puntuació màxima – 130 Puntuació mínima
Trail Lo Bunker – 14 km – 700 m desnivell – 140 Puntuació màxima – 40 Puntuació mínima
Caminada Trail Lo Bunker – 11 km – 500 m desnivell – 30 Puntuació màxima –30 Puntuació mínima

Senglar Trail Cubells19 km 800 desnivell –  175 Puntuació màxima –  75 Puntuació mínima
Caminada Senglar Trail Cubells – 11 km – 362 desnivell –  30 Puntuació màxima –  30 Puntuació mínima

Gerb Trail – 19 km – 1200 m desnivell – 215 Puntuació màxima – 115 Puntuació mínima
Caminada Gerb Trail – 10 km – 500 m desnivell – 30 Puntuació màxima – 30 Puntuació mínima

Trail No Limits – 23 km – 900 m desnivell – 205 Puntuació màxima – 105 Puntuació mínima
Caminada Trail No Limits – 12 km – 500 m desnivell – 30 Puntuació màxima – 30 Puntuació mínima


Caminades  – 30 Puntuació màxima – 30 Puntuació mínima


3. Qui pot participar-hi?

La Lliga de la Noguera està oberta a totes les persones majors de 14 anys que, físicament, puguin dur a terme els recorreguts de cada cursa.
Els menors d'edat han de portar un full d'autorització degudament signat per poder participar-hi.

4. Inscripcions

Cada cursa té el seu termini i el seu preu d'inscripció (per a més informació, consulteu les webs corresponents). La inscripció a les curses només serà vàlida un cop s'hagi fet efectiu el pagament (a través de la inscripció en línia). Cal portar el comprovant del pagament i/o el DNI del titular per recollir el dorsal.

5.  Dorsals


En totes les curses es correrà amb dorsals, sense excepció. Els dorsals s'han de recollir el mateix dia de cada cursa. Caldrà presentar el DNI o un document identificatiu per obtenir-lo.
És obligatori portar el dorsal ben visible al cos. Els corredors sense dorsal no puntuaran en la classificació.

6. Circuits

Els circuits per on es disputen les curses de muntanya estaran degudament identificats i marcats amb cintes i cartells indicadors.


7. Punts de control


Totes les curses de la Lliga de la Noguera tenen, almenys, un punt de control. El fet de no passar per un punt de control suposa la desqualificació del corredor.

8. Categories:

Les categories es divideixen entre masculina i femenina. Dins de cadascuna, trobem:
  • Juvenil (14-17 anys) 
  • Sènior (18-39 anys)
  • Veterà (39-49 anys)
  • Màster (+49 anys)


9. IMATGE I VÍDEO


El corredor autoritza la publicació d’imatges seves, preses pels fotògrafs oficials durant les curses de la Lliga de la Noguera, al web de la Lliga de la Noguera o a altres webs relacionats, així com en qualsevol publicació o fulletó que l’organització cregui oportú.


10. Normes

- No està permès llençar deixalles fora dels llocs designats.

- El mal temps no serà un obstacle per a la celebració de les curses, encara que l’organització de cadascuna es reserva el dret de modificar-ne l’horari i el recorregut. No obstant això, l’organització de cada cursa també podrà suspendre-la quan les condicions climatològiques ho requereixin.

- Els corredors que decideixin retirar-se d'una prova hauran de comunicar-ho a l’organització en el punt de control més proper al lloc de la retirada, o bé trucant als telèfons de contacte corresponents a cada cursa.

La inscripció a la cursa implica l'acceptació del reglament